Dafabet Poker: Giải mã bí ẩn và thắng tiền thưởng từ tổng thưởng 64,500 Euro

dafabet poker viet nam

Dafa Poker có chương trình khuyến mãi chơi Sưu tập lá bài Poker Dafabet!

Giải mã bí ẩn từ Dafa Poker với cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng lên tới 64,500 Euro!

Cách tham gia:

 • Tải về phần mềm Dafabet Poker IOS hoặc Dafabet Poker Android

Cách nhận thưởng

 1. Đăng nhập vào phần mềm Dafa Poker và nhấn “Start”/ “Bắt Đầu” để đăng ký tham gia nhiệm vụ Sưu Tập Lá Bài (Card Collector).
 2. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để nhận được thẻ cào – Bạn sẽ có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng hơn 64.500 EUR!
 3. Bạn cần phải thắng các kết hợp bài như yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.
 4. Lưu ý: Mỗi ngày bạn có thể giải mã tối đa 4 bí ẩn và nhận tối đa 5 thẻ cào.
Độ dài bí ẩn (Số lượng lá bài) Phần Thưởng
Bí ẩn số 1 2 lá bài 1 Thẻ Cào
Bí ẩn số 2 4 lá bài 1 Thẻ Cào
Bí ẩn số 3 6 lá bài 1 Thẻ Cào
Bí ẩn số 4 9 lá bài 2 Thẻ Cào

Hãy tải về Dafa Poker bằng cách ấn nút Tải về bên trên.

Thông tin về các Kết hợp các lá bài

 1. Được chia và thắng các kết hợp bài sau để nhận thẻ cào và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng hơn 64.500 EUR!
 2. Chú thích: Ở bảng bên dưới, “s” tượng trưng cho “bích”, “c” tượng trưng cho “chuồn”, “d” tượng trưng cho “rô” và “h” tương trưng cho “cơ”.
  Ngày tháng Bí ẩn số 1 (2 lá bài) Bí ẩn số 2 (4 lá bài) Bí ẩn số 3 (6 lá bài) Bí ẩn số 4 (9 lá bài)
  20/1/2020 As Ac Ks Kd Kh Kc As Ks Qs Js 10s 9s 2s 2c 2h 3s 3c 3h  4s 4c 4h
  21/1/2020 Ks Kc 2s 2d 2h 2c Ad Kd Qd Jd 10d 9d 5s 5c 5h 6s 6c 6h 7s 7c 7h
  22/1/2020 Qs Qc 6s 6d 6h 6c Ah Kh Qh Jh 10h 9h 8s 8c 8h 9s 9c 9h 10s 10c 10h
  23/1/2020 10s 10c 5c 5d 5h 5s Ac Kc Qc Jc 10c 9c Js Jc Jh Qs Qc Qh Ks Kc Kh
  24/1/2020 9s 9c Kh Kd Ks Kc As 2s 3s 4s 5s 6s As 2s 3s Ad 2d 3d Ah 2h 3h
  25/1/2020 8s 8c 3s 3d 3h 3c Ac 2c 3c 4c 5c 6c As Ks Qs Ah Kh Qh Ac Kc Qc
  26/1/2020 7s 7c 2s 2d 2h 2c Ad 2d 3d 4d 5d 6d 10h Jh Qh 10d Jd Qd 10c Jc Qc
  27/1/2020 6s 6c  Qs Qd Qh Qc Ah 2h 3h 4h 5h 6h As 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s
  28/1/2020 5s 5c As Ks  Ac Kc 5s 6s 7s 8s 9s 10s Ac 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c
  29/1/2020 4s 4c 10s 10d 10h 10c 5c 6c 7c 8c 9c 10c Ad 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d
  30/1/2020 3s 3c 9s 9d 9h 9c 5h 6h 7h 8h 9h 10h Ah 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h
  30/1/2020 2s 2c Jh Js Jc Jd 5d 6d 7d 8d 9d 10d Ks Qs Js 10s 9s 8s 7s 6s 5s
  1/2/2020 Ah Kd 7s 7d 7h 7c 7s 6s 5s 4s 3s 2s Kd Qd Jd 10d 9d 8d 7d 6d 5d
  2/2/2020 Ah Ad Qs Qd Qh Qc 7h 6h 5h 4h 3h 2h Kc Qc Jc 10c 9c 8c 7c 6c 5c
  3/2/2020 Kh Kd 4s 4d 4h 4c 7d 6d 5d 4d 3d 2d Kh Qh Jh 10h 9h 8h 7h 6h 5h
  4/2/2020 Qh Qd Ac Ad Ah As 7c 6c 5c 4c 3c 2c Ah Kh Qh Jh 10h 9h 8h 7h 6h
  5/2/2020 Jh Jd 10h 10d 10c 10s Ah Kh Qh Ad Kd Qd Jh 10h 9h Jd 10d 9d Jc 10c 9c
  6/2/2020 10h 10d 8s 8d 8h 8c As Ks Qs Ac Kc Qc 6h 7h 8h 6c 7c 8c 6d 7d 8d
  7/2/2020 9h 9d 4s 4d 4h 4c Jh 10h 9h Jd 10d 9d Ks Js 9s Kh Jh 9h Kd Jd 9d
  8/2/2020 8h 8d 8s 8d 8h 8c Jc 10c 9c Js 10s 9s Ac Qc 10c As Qs 10s Ah Qh 10h
  9/2/2020 7h 7d 9s 9d 9h 9c 6h 7h 8h 6d 7d 8d 7c 8c 9c 7s 8s 9s 7d 8d 9d
  10/2/2020 6h 6d 7s 7d 7h 7c 6s 7s 8s 6c 7c 8c 4h 5h 6h 4c 5c 6c 4s 5s 6s
  11/2/2020 5h 5d 6s 6d 6h 6c 3h 4h 5h 3d 4d 5d Qs Qc Qh 6s 6c 6h 2s 2c 2h
  12/2/2020 4h 4d Js Jd Jh Jc 3h 4h 5h 3d 4d 5d 5h 7h 9h 5c 7c 9c 5d 7d 9d
  13/2/2020 3h 3d Ad Kd  Ah Kh As 2s 3s Ac 2c 3c Ad Kd Qd Jd 10d 9d 8d 7d 6d
  14/2/2020 2h 2d As Ad Ah Ac Ad 2d 3d Ah 2h 3h Ac Kc Qc Jc 10c 9c 8c 7c 6c
  15/2/2020 As Ks 5c 5d 5h 5s Ks Kc Qs Qc Js Jc As Ks Qs Js 10s 9s 8s 7s 6s
  16/2/2020 Ad Kd 3s 3d 3h 3c Kd Kh Qd Qh Jd Jh Ah Kh Qh Jh 10h 9h 8h 7h 6h
  17/2/2020 7c 8c Ah Kh Qh Jh 5h 6h 7h 8h 9h 10h 5s 5c 5h 6s 6c 6h 7s 7c 7h
  18/2/2020 Jd 10d Ac 2c 3c 4c As Ks Qs Ac Kc Qc 8s 8c 8h 9s 9c 9h 10s 10c 10h
  19/2/2020 Ac Kc As Ks Qs Js Ad 2d 3d 4d 5d 6d Js Jc Jh Qs Qc Qh Ks Kc Kh
  20/2/2020 9h 10h 5d 6 d 7d 8d 7h 6h 5h 4h 3h 2h 6h 7h 8h 6c 7c 8c 6d 7d 8d

Dafabet Poker: Điều khoản và điều kiện của trò chơi

 1. Khuyến mãi diễn ra từ ngày 20/1 – 20/2/2020 và hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản Tiền Thật tại Dafabet Poker.
 2. Người chơi cần đăng ký tham gia bằng việc nhấn “Start”/ “Bắt Đầu” ở nhiệm vụ mỗi ngày Sưu Tập Lá Bài (Card Collector).
 3. Được chia và thắng các kết hợp bài như yêu cầu để nhận thẻ cào và có cơ hội thắng tiền thưởng từ tổng thưởng hơn 64.500 EUR! Xem chi tiết các giải thưởng ở bảng sau:
  Giải Thưởng trong mỗi Thẻ Cào Chi TIết Ngày hết hạn
  10€ Tiền Thưởng Nhả Tỷ lệ nhả 1€ tiền mặt cho mỗi 78 Điểm Trạng Thái (Status Point) tích lũy. 30 ngày
  Vé Chung 5€ (€5 General Ticket) Chỉ sử dụng tham gia các bàn EUR5 Multi-table (MTT). 7 ngày
  Vé Chung 2€ (€2 General Ticket) Chỉ sử dụng tham gia các bàn EUR2 Multi-table (MTT). 7 ngày
  Vé 1€ Age of the Gods Twister Chỉ sử dụng cho các giải đấu EUR1 Age of the Gods Twister 7 ngày
  Vé 50€ Wild Twister Chỉ sử dụng cho các giải đấu EUR50 Wild Twister Poker 7 ngày
 4. Mỗi ngày người chơi có thể giải mã tối đa 4 bí ẩn và nhận tối đa 5 thẻ cào.
 5. Thẻ cào sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày tặng.
 6. Để chơi tại Dafabet Poker, người chơi cần trên 18 tuổi và không bị cấm tham gia các hoạt động cá cược vì bất kỳ lý do gì.
 7. Dafabet Poker có quyền loại bỏ những người chơi tham gia khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 8. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu nghi ngờ hợp lý rằng có sự thông đồng hoặc lạm dụng khác diễn ra. Người chơi cần tuân thủ các yêu cầu ghi trong điều kiện & điều khoản của khuyến mãi này. Dafabet Poker có quyền giữ lại bất kỳ khoản thưởng nào thắng được bởi bất kỳ ai mà Dafabet Poker biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin là không đủ điều kiện.
 9. Nhân viên, bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân viên, của Dafabet Poker và các đại lý liên kết, đại lý của họ hoặc của các công ty trong nhóm tương ứng của họ không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 10. Dafabet Poker có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này hoặc sửa đổi các điều khoản này: (i) mà không cần thông báo nếu thay đổi hoặc hủy bỏ là kết quả của bất kỳ thay đổi pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (ii) vì bất kỳ lý do hợp lệ nào khác bằng cách thông báo trước cho bạn về thay đổi, với điều kiện thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ không có tác động bất lợi đối với những người chơi đã tham gia vào các nhiệm vụ của khuyến mãi này.
 11. Những điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và sẽ được hiểu theo luật pháp của Anh và Xứ Wales, và bạn cần tuân theo luật tài phán của Tòa án Luân Đôn, Anh. Các điều khoản & điều kiện này bổ sung cho các điều khoản & điều kiện chung của trang web và bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
 12. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia khuyến mãi có nhiều tài khoản.
 13. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu thông đồng hoặc bất kỳ hành vi phạm lỗi nào diễn ra trong chương trình khuyến mãi.
 14. Dafabet Poker có quyền dừng hoặc thay đổi các chi tiết của khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 15. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.
Rate this post