Nhân viên Dafabet nói được những ngôn ngữ nào?

Chúng tôi hỗ trợ Tiếng Việt, Anh ngữ sẵn sàng 24 giờ /ngày và 7 ngày/tuần.