Nhân viên CSKH cần bao lâu để trả lời email của bạn?

Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn trong vòng 2 giờ.