Muay Thai

Nội quy và quy định đặt cược Muay Thai tại Dafabet

1
Màu đỏ hoặc xanh của các đấu sĩ chỉ được dùng cho mục đích tham khảo. Tất cả các cược sẽ được coi là hợp lệ bất kể sự thay đổi màu sắc của các đấu sĩ.

2
Cược chấp đề cập đến người chiến thắng cuộc đấu. Tất cả các cược Chấp sẽ bị coi là vô hiệu nếu trận đấu được tuyến bố là hòa.

3
Cược Tài/Xỉu đề cập đến số ván đấu được hoàn thành trong cuộc đấu. Do đó, nếu một cuộc đấu kết thúc ở Ván thứ 5 thì số ván đã hoàn thành là 4. Nếu cuộc đấu được quyết định bởi ban giám khảo thì số ván đã hoàn thành là 5.

4
Nếu một hoặc cả hai đấu sĩ bị loại bởi các trọng tài thì tất cả các cược sẽ được tuyên bố là vô hiệu.

5
Nếu một cuộc chiến được hoãn lại và không bắt đầu trong vòng mười hai giờ sau thời gian đã định thì tất cả các cược được coi là vô hiệu.

6
Một trận đấu được coi là đã bắt đầu khi chuông được gióng lên báo hiệu bắt đầu ván đầu tiên. Nếu một hoặc cả hai đấu sĩ không thể bắt đầu cuộc đấu thì tất cả cược sẽ bị hủy.

7
Tất cả các cược sẽ dựa trên quyết định chính thức được đưa ra trong vòng đấu (ring) ngay sau khi cuộc đấu kết thúc. Những thay đổi kết quả sau đó sẽ không được công nhận cho mục đích cá cược.