Rút tiền qua MoneyBookers?

Trong trường hợp địa chỉ email đăng ký tại Dafabet khác với địa chỉ email MoneyBookers của bạn, lệnh rút tiền của bạn có thể bị từ chối.

Vui lòng liên hệ ngay với Bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến 24/7 trước khi nạp tiền nếu có sự sai khác trong email đăng ký của bạn để tránh trường hợp giao dịch rút tiền bị từ chối trong tương lai.