Nạp tiền/Rút tiền: Hạn mức tối thiểu và tối đa?

Mỗi phương thức thanh toán có giới hạn nạp tiền/rút tiền khác nhau. Dưới đây là thông tin cho tiền VND

Ngân hàng trực tuyến

Gocash88

Tối thiểu: 300,000.00
Tối đa: 100,000,000.00
Thời gian xử lý: Tức thì
Ngân hàng áp dụng: Vietcom, Techcom, Sacom, Đông Á, ACB, Vietin, BIDV, Exim

exPay
Tối thiểu: 200,000.00
Tối đa: 100,000,000.00
Thời gian xử lý: Tức thì
Ngân hàng áp dụng: Vietcom, Techcom, Sacom, Đông Á, ACB, Vietin, BIDV, Exim

RobboPay
Tối thiểu: 300,000.00
Tối đa: 90,000,000.00
Thời gian xử lý: Tức thì
Ngân hàng áp dụng: Vietcom, Vietin, Techcom, Đông Á

ViPAY
Tối thiểu: 200,000.00
Tối đa: 100,000,000.00
Thời gian xử lý: Tức thì
Ngân hàng áp dụng: Vietcom, Techcom, Sacom, Đông Á, ACB, Vietin, BIDV, Exim

Chuyển khoản ngân hàng

Tối thiểu: 200,000.00
Tối đa: 100,000,000.00
Thời gian xử lý: Trong vòng 5 phút
Phương thức nạp tiền: Ngân Hàng Trực Tuyến, Ngân Hàng Ngoại Tuyến (ATM/CDM, Giao dịch tại quầy, Giao dịch liên ngân hàng)
Ngân hàng áp dụng: Vietcom, Techcom, Sacom, Đông Á, ACB

Nạp/Rút tiền tại Dafabet

Nạp tiền Rút tiền
  1. Tạo một tài khoản Tiền Thật và chọn loại tiền tệ mong muốn.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Thu Ngân để thực hiện giao dịch nạp tiền của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàngcủa chúng tôi.

CHÚ Ý:

  • Lưu ý rằng nếu có bất kỳ giao dịch Nạp tiền / rút tiền nào được xử lý thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ví điện tử (e-wallet), tài khoản phải hiển thị chi tiết cá nhân tương tự như quy định tại Dafabet khi đăng ký tài khoản. Không cho phép giao dịch qua bên thứ ba.
  • Bạn có thể theo dõi tình trạng của Yêu cầu Nạp tiền và rút tiền của bạn bằng cách nhấn vào nút Thu Ngân và chọn màn hình Lịch sử giao dịch từ phần Thu Ngân.
  1. Thời gian xử lý Rút tiền khác nhau tùy theo phương thức thanh toán.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Banking để thực hiện giao dịch rút tiền của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

CHÚ Ý:

  • Yêu cầu Rút tiền được coi là “chờ” cho đến khi Dafabet bắt xử lý yêu cầu của họ.