Mất bao lâu để xử lý giao dịch rút tiền?

Thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang Phương Thức Thanh Toán.