Làm gì nếu gặp vấn đề về kết nối mạng?

Kiểm tra tình trạng kết nối internet của bạn hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vu Internet của bạn.