Đặt cược đặc biệt về Đua ngựa

Luật Đặt cược đặc biệt về Đua ngựa tại Dafabet

Đua ngựa đặc biệt được chào cho các cuộc đua lớn, ví dụ Cup Melbourn

Thắng

2.1
Thắng là cược vào người thắng trong cuộc đua ngựa. Kết quả cuộc đua sẽ là chính thức sau khi các thông tin” tất cả rõ ràng”, “được cân trước khi đua”, “trọng lượng đúng” được công bố và trường đua công bố “kết quả chính thức “. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược.

2.2
Thắng trong đua ngựa là cược vào con ngựa sẽ về đích ở một vị trí chỉ định trước. Số vị trí sẽ được chi trả như người thắng sẽ được chỉ ra trong tiêu đề của thị trường.

2.3
Gạch tên – Không đua Khi một con ngựa bị rút khỏi cuộc đua trước hoặc sau khi có lệnh xuất phát (hoặc là một hoặc nhiều của không được mở và như vậy đã cản trở sự xuất phát tốt). Con ngựa đó sẽ bị coi là bị gạch tên không tham gia đua và tiền đã đặt vào con ngựa đó sẽ được hoàn trả.

2.4
Nếu tình trạng cùng về đích được công bố trong một thị trường Thắng thì khi đó một nửa số tiền cược sẽ được áp vào lựa chọn với đầy đủ tỷ lệ. Nửa còn lại sẽ bị mất. Nếu có hơn hai con ngựa cùng về đích thì tiền cược sẽ bị chia theo tỷ lệ.

Loại trực tiếp (Head to Head)

3.1
Loại trực tiếp là cá vào một con ngựa sẽ chiiếm được vị trí tốt hơn con ngựa khác trong cuộc đua. Nếu một (hoặc cả hai) con ngựa đều bị gạch tên không đua thì các cá cược bị coi là vô hiệu và tiền sẽ được hoàn lại. Nếu cả hai con cùng về đích các cá cược cũng bị coi là vô hiệu.