Cược xâu

  • Bấm vào phần “Cược Xâu” bên thực đơn bên trái của trang thể thao.
  • Bấm vào tỷ lệ của cược được chọn. Chi tiết cược này sẽ hiển thị trên phiếu cược bên phía trái của trang web.
  • Nhập vào số tiền mà bạn đặt cược. Nó sẽ hiển thị tỷ lệ tương ứng và số tiền thanh toán nếu bạn thắng cược.
  • Bấm vào nút “Đặt cược” để tiến hành đặt cược hoặc bấm vào nút “Hủy” để thiết lập lại phiếu cược.