Colossus Bets (Jackpot Bet)

1. Chấp nhận Cược

1.1Colossus Bets cho phép đặt cược vào quỹ tiền trong trường hợp người chơi phải đoán trước kết quả chính xác (tỷ số chính xác trong quỹ tiền cược tỷ số, cách biệt chính xác trong quỹ tiền cược cách biệt chính xác và kết quả chính xác trong quỹ 1×2) của các trận đấu thể thao do Colossus Bets lựa chọn.
1.2Công ty đóng vai trò là đại lý cho Colossus Bets và tất cả cược (“Cược”) được đặt trực tiếp vào quỹ tiền cược của Colossus Bets qua trang web này. Trong trường hợp các khoản Cược không được chuyển tới quỹ tiền cược có liên quan, người chơi sẽ được hoàn lại tiền cược và cả Công ty lẫn Colossus Bets đều không phải chịu trách nhiệm về việc mất giải thưởng lẽ ra được hưởng nếu khoản cược đã được chuyển tới quỹ tiền cược.
1.3Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động cược của người chơi vào quỹ tiền cược của Colossus Bets vui lòng gửi tới Công ty. Trong trường hợp không thể giải quyết thắc mắc của người chơi, Công ty sẽ liên hệ với Colossus Bets.
1.4Ngoài các luật đặt cược này, phiên bản Tiếng Anh của luật được hiển thị tại đây sẽ áp dụng riêng cho các nhà điều hành Châu Á (“Luật Châu Á”). Nếu có mâu thuẫn giữa bất kỳ quy định nào trong các quy tắc đặt cược này và các quy tắc Châu Á trên trang colossusbets.com, quy tắc Châu Á sẽ giữ quyền chi phối.
1.5Người chơi có trách nhiệm phải kiểm tra xem các hướng dẫn Cược mình gửi đã đúng hay chưa trước khi xác nhận Cược đó. Colossus Bets bảo lưu quyền từ chối mọi khoản đặt Cược vì bất kỳ lý do gì.
1.6Trong trường hợp có sự mâu thuẫn về chi tiết hoặc trạng thái của khoản Cược, hồ sơ của Colossus sẽ là nguồn bằng chứng chính để xem chi tiết/trạng thái của khoản Cược đó.
1.7Colossus Bets có thể, bằng chính sự suy xét của mình, quyết định tạm thời ngừng việc đặt cược vào quỹ tiền cược bất kỳ lúc nào. Colossus Bets cũng bảo lưu quyền hủy quỹ tiền cược có toàn bộ hoặc bất kỳ (các) Ván cược hay (các) khoản Cược nào: để khắc phục mọi lỗi rõ ràng; để duy trì tính liêm chính và công bằng trong các quỹ tiền cược của Colossus Bets; nếu có sự thay đổi về hình thức hoặc sự kiện trong quỹ tiền cược; hoặc nếu Colossus Bets tin rằng khoản Cược được đặt đã vi phạm quy tắc của mình.
1.8Công ty chỉ là đại lý của Colossus Bets sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán, bồi hoàn hay đền bù cho Người chơi đối với mọi khoản cược bị ngưng tạm thời, bị hủy bỏ hoặc không có hiệu lực do Colossus Bets quyết định.
1.9Colossus Bets và Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi nhập, truyền tải và/hoặc đánh giá.

2. Chơi với Colossus Bets

2.1Mục tiêu của Colossus Bets là đoán trước tỷ số, cách biệt và kết quả chính xác trong các trận đấu bằng cách đặt cược vào kết quả của nhiều trận đấu có liên quan vốn được Colossus Bets chọn trước (“Ván cược”) và được quyết định trong một khoảng thời gian xác định (“Thời gian Ván chơi”).
2.2Các Ván cược trong bất kỳ khoảng Thời gian Ván chơi nào đều sẽ được Colossus Bets tùy ý lựa chọn.
2.3Người chơi có thể chọn đặt một hoặc nhiều Cược (tỷ số và đội), mỗi cược bao gồm ít nhất là một lựa chọn trong mỗi Ván cược. Mỗi Cược được xác định bằng một số tham chiếu riêng khi Cược đó được chấp nhận.
2.4Đối với mọi Ván cược được đưa ra, Người chơi có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn (“Dòng”) có các kết quả xen nhau. Mỗi Cược đều có đơn giá đầy đủ và công cụ đặt cược của Colossus Bets sẽ thêm vào số Dòng nhân với khoản tiền cược mỗi Dòng để thể hiện tổng số tiền được đặt cược trong Cược của Người chơi.
2.5Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản Cược được đặt để đoán kết quả chính xác trong thời gian chơi thông thường kể cả thời gian ngừng, nhưng không tính thời gian bù giờ, mọi khoảng thời gian ghi bàn thắng vàng hoặc đá phạt luân lưu.

3. Rút tiền

3.1Người chơi có thể được trao cơ hội rút ra toàn bộ hay một phần tiền trong vé của mình. Tính sẵn sàng của ưu đãi rút tiền không được bảo đảm và ưu đãi rút tiền có thể không khả dụng vì lý do kỹ thuật, vận hành hoặc bất kỳ lý do nào khác.

4. Quỹ thưởng Tích lũy và Quỹ Khuyến khích

4.1Các Cược dự đoán đúng tỷ số, tỷ số cách biệt và/hoặc kết quả của số lượng Ván cược được yêu cầu sẽ giành được phần chia trong Quỹ thưởng Tích lũy và trong Quỹ Khuyến khích nếu có.
4.1.1“Quỹ thưởng Tích lũy” – Người chơi chọn kết quả chính xác (là tỷ số chính xác trong quỹ tiền cược tỷ số, cách biệt chính xác trong quỹ tiền cược cách biệt điểm số và kết quả chính xác của đội nhà/hòa/đội khách trong các quỹ tiền cược 1×2) của tất cả các Ván cược của một quỹ tiền cược sẽ giành được phần chia trong Quỹ thưởng Tích lũy.
4.1.2“Quỹ Khuyến khích” – Trong một số quỹ tiền cược nhất định, Người chơi chọn tất cả các kết quả đúng ngoại trừ một, hai hoặc ba kết quả nếu có, sẽ hưởng chung Quỹ Khuyến khích có liên quan.

5. Thanh toán Tiền cược

5.1Mọi khoản tiền thắng cuộc hoặc rút ra của Người chơi sẽ được ghi có vào Tài khoản của Người chơi theo các quy tắc sau đây:
5.1.1Nếu khoản tiền là 30.000 hoặc thấp hơn hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ được hiển thị trong tài khoản của Người chơi, Công ty sẽ tra cho người chơi bằng cách ghi có tiền thắng cược hoặc rút tiền cho tài khoản của Người chơi. Công ty có toàn quyền quyết định cách thức trả tiền thắng cược hoặc khoản tiền rút cho người chơi. Trong mọi trường hợp, Colossus Bets là bên chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc thanh toán tất cả tiền thắng cược và nếu Người chơi không thể thu được tiền từ [insert name of licensee], tất cả yêu cầu sẽ được gửi trực tiếp tới Colossus Bets.
5.1.2Nếu khoản tiền lớn hơn 30.000 GBP hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ được hiển thị trong tài khoản của người chơi, Colossus Bets sẽ thanh toán cho Công ty và Công ty sẽ thanh toán cho Người chơi. Công ty sẽ sắp xếp thanh toán cho Người chơi số tiền thắng cược hoặc số tiền rút và Công ty có toàn quyền quyết định cách thức thanh toán cho Người chơi. Người chơi nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Công ty để có thông tin về quy trình thanh toán tiền thắng cược hoặc tiền rút. Công ty sẽ xác minh tiền thắng cược của Người chơi và sẽ cố gắng thực hiện thanh toán cho Người chơi trong vòng bảy (7) ngày làm việc. Trong mọi trường hợp, Colossus Bets là bên chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc thanh toán tất cả tiền thắng cược cũng như tiền rút và nếu Người chơi không thể thu được tiền từ Công ty, tất cả yêu cầu sẽ được gửi trực tiếp tới Colossus Bets.
5.1.3Người chơi chịu trách nhiệm với mọi khoản phí ngân hàng được áp dụng cho các khoản thanh toán tiền thắng cược. Tất cả các khoản tiền thanh toán đó sẽ được gửi cho Người chơi theo đồng GBP dựa trên tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ mà Người chơi sử dụng để chơi trong quỹ tiền cược Colossus Bets có liên quan và GBP, với tỷ lệ lấy từ ngày quỹ tiền cược được Colossus Bets tải lên trang web.
5.1.4Người chơi chịu toàn bộ trách nhiệm thanh toán cho các cơ quan thuế có liên quan mọi khoản thuế có thể áp dụng cho hoạt động đặt cược của Người chơi trên trang web này.