Có những loại túi tiền nào tại Dafabet?

Mỗi sản phẩm từ Dafa có một loại túi tiền khác nhau nơi bạn có thể gửi/ rút tiền. Ở trang gửi tiền và rút tiền, nhấn “Gửi đến/ rút từ” ở danh sách phía dưới, và chọn sản phẩm mà bạn muốn thực hiện chuyển tiền. Ví dụ, nếu bạn muốn nạp tiền vào tài khoản Casino, chọn Casino từ danh sách sản phẩm. Khi bạn hoàn tất gửi tiền, nó sẽ tự động chuyển vào tài khoản của bạn, dưới mục “Bảng kế toán” phía bên trái.

Dưới đây là danh sách sản phẩm và loại túi tiền:

Sản phẩm Tên túi tiền
Thể Thao Dafa Thể Thao Dafa
Thể Thao OW Thể thao
Casino Casino
Poker Poker
Games Asian Games