Chính trị

Nội quy và quy định đặt cược Chính trị tại Dafabet

Bầu cử Tổng thống Mỹ

Đảng chính trị nào sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012?

Tên ứng cử viên được đưa ra chỉ để tham khảo. Nếu không có đảng viên Cộng hòa cũng không có đảng viên Dân chủ nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu và sẽ được hoàn trả.