Cách đổi mật khẩu tài khoản Dafabet?

Bạn có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào “Đổi mật khẩu” trong mục Tài Khoản Của Tôi.

Sau đó điền thông tin vào những mục bắt buộc. Khi mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công, mật khẩu cũ của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ.

dafabet doi mat khau