Bóng bầu dục (Rugby)

Luật cá cược Bóng bầu dục (Rugby) tại Dafabet

1
Tất cả các thị trường toàn thời gian, bao gồm cả cá cược trực tuyến, sẽ được giải quyết theo kết quả cuối cùng của cuối trận đấu, bao gồm bất kỳ thời gian them giờ trong trận đấu.

2
Nếu một trận đấu được trì hoãn, tạm ngưng hoặc hủy bỏ và không tiếp tục lại trong vòng mười hai giờ từ thời gian bắt đầu khi đó tất cả các phiếu cược được coi là vô hiệu, trừ những thị trường đã được vô điều kiện xác định. Phiếu cược cũng sẽ được coi là hợp lệ nếu một kết quả chính thức được tuyên bố bởi các trọng tài có liên quan.

3
Thị trường nửa trận đầu chỉ dựa theo kết quả của nửa trận đầu. Tất cả các phiếu cược sẽ được coi là vô hiệu nếu nửa hiệp đấu không hoàn thành.

4
Cá cược Giải đấu bóng bầu dục(Rugby) trực tuyến được giải quyết theo kết quả của trận đấu, bao gồm bất kỳ thời gian thêm giờ trong trận đấu.

5
Điểm số kết quả sẽ được cập nhật vào cá cược Giải đấu bóng bầu dục(Rugby) trực tiếp và thị trường được hiện ra trong quá trình giao dịch trực tiếp để tham khảo tại thời gian đặt cược.

6
Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.